×

24 มีนาคม 2562 – การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ครั้งที่ 26

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 26 กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเอื้อประโยชน์แก่พรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่การออกแบบระบบการเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง ไปจนถึงการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

 

ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม โดย ส.ส. 500 คนมาจากระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด 350 เขต เขตละคน และอีก 150 คนมาจากที่นั่งปรับระดับ ผู้ที่มิใช่ ส.ส. สามารถได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ 

 

หลายพรรคสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่อ จึงมีการแบ่งพรรคการเมืองออกเป็น 3 ฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์, ฝ่ายคัดค้าน และฝ่ายที่ไม่ประกาศตัวชัดเจน

 

ภาพ: Lauren DeCicca / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising