×

23 กรกฎาคม 1962 – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งแรก

โดย THE STANDARD TEAM
23.07.2019
  • LOADING...
สัญญาณโทรทัศน์

ปี 1962 สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมชื่อว่า Telstar 1 ข้ึนไปโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรี แต่ยังไม่ได้อยู่ในวงโคจรที่เรียกว่า Geostationary โดยใช้การควบคุมการโคจรจากสถานีภาคพื้นดินที่อยู่บนโลก 

 

ดาวเทียมดวงน้ีถือว่าเป็นดวงแรกของโลกที่ใช้ในการสื่อสารอย่างแท้จริง และใช้ส่งรายการโทรทัศน์ลงมาด้วย

 

ดาวเทียม Telstar 1 มี 400 ช่องสัญญาณโทรศัพท์ โทรสาร และโทรทัศน์ ทำให้สามารถถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ข้ามประเทศได้ 

 

23 กรกฎาคม ดาวเทียม Telstar 1 ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก โดยภาพแรกในการถ่ายทอดสดคือภาพประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภาพนักร้อง นักกีฬา และธงชาติสหรัฐฯ โดยได้ถ่ายทอดภาพไปยังประเทศฝรั่งเศส แต่ด้วยข้อจำกัดด้านวงโคจรจึงถ่ายทอดสดได้ครั้งละ 18 นาที แต่หลังใช้งานไปได้ 4 เดือน Telstar 1 ก็เสีย

 

3 ปีต่อมา ดาวเทียมช่ือว่า Early Bird ถูกส่งข้ึนไปในวงโคจร Geostationary ซึ่งถือว่าเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรแบบค้างฟ้าและใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นดวงแรก

 

ทั้งนี้หลังจากท่ีดาวเทียม Early Bird ประสบความสำเร็จ องค์การดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Satellite Organization – INTELSAT) ได้ส่งดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจรอีกหลายดวงภายใต้ชื่อ INTELSAT ปัจจุบันมีดาวเทียมมากกว่า 5,000 ดวงข้ึนไปโคจรอยู่รอบโลก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising