×

20 พฤศจิกายน 2564 – วันกองทัพเรือไทย

โดย THE STANDARD TEAM
20.11.2021
  • LOADING...
วันกองทัพเรือไทย

เมื่อปี 2441 (ร.ศ. 117) ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยต่อมาเรียกว่า ‘โรงเรียนทหารเรือ’ โดยมีความมุ่งหมายว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้วย่อมจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร

 

ในปี 2449 (ร.ศ. 125) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โดยใช้ชื่อว่า ‘โรงเรียนนายเรือ ร.ศ. 125’ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้

 

“วันที่ 20 พฤษจิกายน ร.ศ. 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า”

 

โดยพระราชหัตถเลขานี้เอง วันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่รากฐานการทหารเรือได้หยั่งลงแล้ว ทางการทหารเรือจึงถือว่าเป็นวันกองทัพเรือสืบมาจนถึงทุกวันนี้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising