×

1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
01.01.2019
  • LOADING...
วันขึ้นปีใหม่

สวัสดีปีใหม่!

 

1 มกราคมของทุกปี คือวันขึ้นปีใหม่ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยไม่ใช่ 1 มกราคม แต่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน!

 

นับตั้งแต่ปี 2432 แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย มาเป็นวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากใช้หลักทางสุริยคติและคติพราหมณ์

 

ก่อนจะมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติปฏิทิน พ.ศ. 2483 และประกาศใช้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นในปี 2483 ปฏิทินไทยจึงมีเพียง 9 เดือนเท่านั้น คือเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินนานาประเทศ ซึ่งแม้วันขึ้นปีใหม่จะกลายเป็น 1 มกราคมเหมือนชาวโลก แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเช่นกัน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising