×

12 มิถุนายน – วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour)

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2019
  • LOADING...
การใช้แรงงานเด็ก

12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orginazation: ILO) กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก เริ่มตั้งแต่ปี 2542

 

จากที่ได้ร่วมประชุมข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วน จนถึงขณะนี้มีประเทศสมาชิกร่วมลงนามแล้วจำนวน 178 ประเทศ

 

สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 และในทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

 

ทั้งนี้ในส่วนของภาคแรงงานไทยถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาแรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเมินความพยายามและผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ 132 ประเทศทั่วโลก ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (Significant Advancement) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด 2 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2560

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories