×

12 มกราคม – วันเด็กแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
12.01.2019
  • LOADING...
วันเด็กแห่งชาติ

ได้เวลาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ย้อนวัยเด็กกันอีกครั้ง กับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562

 

วันเด็กแห่งชาติในปัจจุบันถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี แต่ในอดีตวันเด็กแห่งชาติถูกกำหนดไว้ให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2498 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2506 ก่อนจะเปลี่ยนใหม่เพราะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกบ่อย ทำให้เด็กๆ หลายคนไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานวันเด็กได้ นอกจากนี้วันจันทร์ยังตรงกับวันทำงานของผู้ปกครองส่วนใหญ่ ดังนั้นตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา วันเด็กแห่งชาติจึงถูกเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบัน

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562 คือ ‘เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ ซึ่งจากการรวบรวมคำขวัญวันเด็กของทุกรัฐบาลจนถึงปี 2561 จากนายกฯ พลเรือน 8 คน และนายกฯ ทหาร-ตำรวจ 11 คน พบว่า 6 คำสำคัญที่ถูกใช้ซ้ำมากที่สุด ได้แก่ วินัย การเรียน 18 ครั้ง, ชาติ 17 ครั้ง, คุณธรรม 15 ครั้ง, ขยัน 11 ครั้ง, ประหยัด สามัคคี ซื่อสัตย์ 9 ครั้ง และประชาธิปไตย 4 ครั้ง

 

โดยคำขวัญวันเด็กครั้งแรกเกิดขึ้นในยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี 2499 ระบุไว้ว่า ‘จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม’ ส่วนคำขวัญวันเด็กที่สั้นที่สุดมีจำนวน 14 ตัวอักษร คือ ‘สามัคคีคือพลัง’ ในยุค สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี 2517 และคำขวัญวันเด็กที่ยาวที่สุดคือ ‘ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง’ มอบให้โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ในปี 2511

 

อ่านเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กเพิ่มเติมได้ที่ thestandard.co/childrens-day-quotes-from-prime-minister

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising