×

3 มีนาคม – วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

โดย THE STANDARD TEAM
03.03.2021
  • LOADING...

World Wildlife Day หรือวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-14 มีนาคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการกำเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 

 

ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ประเทศไทยเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งตรงกับวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อปี 1973 โดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมปีเดียวกัน ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ให้การรับรองและประกาศให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories