×

2 ตุลาคม 1836 – ชาร์ลส์ ดาร์วิน สิ้นสุดการเดินเรือสำรวจทางธรรมชาติวิทยานาน 5 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2022
  • LOADING...
ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปกับเรือสํารวจบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปสํารวจและทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีปอเมริกาใต้

 

ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี (27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 ถึง 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีได้พบเห็น รวมทั้งสมุดจดบันทึกที่เต็มไปด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่น้อยกว่า 368 หน้า และข้อมูลทางธรณีวิทยามากกว่า 1,383 หน้า นอกจากน้ันยังมีกล่องเก็บตัวอย่างนับจํานวนไม่ถ้วน 

 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาวิวัฒนาการ เขาเป็นเจ้าของทฤษฎีการเกิดสปีชีส์ใหม่อันเนื่องมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Theory of Natural Selection)

 

ผลงานจากแนวความคิดอันโดดเด่นของเขาได้รวบรวมไว้ในหนังสือ 2 เล่มคือ On the Origin of Species และ The Descent of Man

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising