×

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2019
  • LOADING...
วันเอดส์โลก

วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์

 

สำหรับรายงานโรคเอดส์ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising