×

29 กรกฎาคม 2564 – วันภาษาไทยแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2021
  • LOADING...
วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ‘ปัญหาการใช้คำไทย’ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…”

 

ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยก็เป็นปัญหาหนึ่งของประเทศ เมื่อมีการสะกดคำผิดหรือใช้คำผิดโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นคนละสถานการณ์กับการแผลงคำเพื่อสร้างคำใหม่ๆ แก่ภาษาไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising