×

10 กุมภาพันธ์ 2480 – วันก่อสร้างสนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)

โดย THE STANDARD TEAM
10.02.2024
  • LOADING...

สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ (The National Stadium of Thailand) เดิมทีมีชื่อว่า กรีฑาสถานแห่งชาติ โดยมีประวัติเริ่มต้นจากการที่ นาวาโท หลวงศุภชลาศัย อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา ทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา และสโมสรสถานลูกเสือ ในปี 2477 โดยเช่าพื้นที่ทั้งหมด 77 ไร่ 1 งาน เป็นระยะเวลา 29 ปี 

 

การก่อสร้างสนามศุภชลาศัยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2480 โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ และในปีเดียวกันได้เริ่มสร้างอัฒจันทร์ชั้น 3 ด้านทิศเหนือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 170,000 บาท แล้วเสร็จในปี 2484 จุผู้ชมได้ประมาณ 40,000 คน 

 

ความสำคัญของสนามกีฬาแห่งชาตินี้คือ ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกรีฑา ทั้งระดับชาติและระหว่างประเทศ 

 

โดยกรมพลศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถานเป็นสนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงศุภชลาศัย ซึ่งปัจจุบันสนามศุภชลาศัยได้อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา และได้คืนพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่เรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน สมาคมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการอื่นๆ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising