×

สมอ. ตรวจพบสินค้าออนไลน์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 34,000 ชิ้น มูลค่าราว 20 ล้านบาท

25.06.2019
  • LOADING...
สินค้าออนไลน์

หลังทราบเบาะแสว่ามีการขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ทำการเข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ย่านถนนพระรามที่ 2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ตรวจสอบพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 34,000 ชิ้น มูลค่ารวม 20 ล้านบาท

 

วันนี้ (25 มิ.ย.) วันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เผยว่าทาง สมอ. ได้ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ 2 แห่งในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี หลังสืบทราบเบาะแสว่ามีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่ามีสินค้าที่รอการจัดส่งให้ลูกค้าจำนวนมาก และหลายรายการเป็นมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ได้แก่ ของเล่น, สีเทียน, ฝักบัวอาบน้ำ, ผงซักฟอก และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย สมอ. 

 

โดยสินค้าที่ถูกตรวจพบแบ่งออกเป็น

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนกว่า 14,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 16,300,000 บาท
  • ของเล่น จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 2,500,000 บาท
  • สีเทียน 6,400 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1,280,000 บาท
  • ผงซักฟอก 3,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 300,000 บาท
  • ฝักบัวอาบน้ำ จำนวนกว่า 700 ชิ้น มูลค่าประมาณ 70,000 บาท

 

ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนสินค้าทั้งหมดกว่า 34,000 ชิ้น สามารถตีเป็นมูลค่ารวม 20 ล้านบาท ทาง สมอ. จึงดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด โดยผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวจะต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเท่านั้น 

 

หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โทษสำหรับผู้จำหน่ายจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากนี้วันชัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสินค้ามาตรฐานบังคับอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงขอแนะนำไปยังผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทุกครั้ง ที่ผ่านมา สมอ. ได้เชิญร้านค้าออนไลน์กว่า 50 รายมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ดังนั้น สมอ. จะเข้มงวดในการตรวจการจำหน่ายของร้านค้าออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีกับร้านค้าทุกรายอย่างเข้มงวดต่อไป

 

ภาพ: Royal Thai Government

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising