×

ชมคลิป: ชมแบบจำลอง ‘นูซันตารา’ เมืองหลวงรักษ์โลกแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย

20.01.2022
  • LOADING...

ชมภาพแบบจำลอง ‘นูซันตารา’ เมืองหลวงรักษ์โลกแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย หลังจากที่ทางการผ่านกฎหมายสร้างและย้ายเมืองหลวง จาก ‘กรุงจาการ์ตา’ ที่กำลังเผชิญปัญหาความแออัดและความท้าทายจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงเป็น ‘เมืองจมน้ำ’ มายังนูซันตาราบนเกาะบอร์เนียว โดยเมกะโปรเจกต์นี้จะประกอบไปด้วย 5 ระยะ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2022-2045 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

 

เรื่อง: ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ

เสียงบรรยาย: ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

ตัดต่อ: วชิระ มากทรัพย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising