×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (31 กรกฎาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2021
  • LOADING...

ยอดฉีดวัคซีนเข็มแรกในไทยรวม 13.64 ล้านโดส เหลือ 75 วัน สู่เป้าหมาย 50 ล้านโดส เพื่อเปิดประเทศ

 

วันนี้ (31 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 480,155 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 414,946 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 65,209 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 17,491,632 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 13,640,179 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,851,453 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564

 

ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising