×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย (16 เมษายน 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
16.04.2021
  • LOADING...
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย (16 เมษายน 2564)

 วันนี้ (16 เมษายน) กระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ประจำวัน รวม 4,724 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,096 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,628 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 586,032 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 510,456 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 75,576 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย (16 เมษายน 2564)

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising