×
331928

NTT ยักษ์โทรคมนาคมของญี่ปุ่น อนุญาตให้พนักงาน 2 แสนคนทำงานที่บ้าน เพื่อเลี่ยงไวรัสโคโรนา 2019

17.02.2020
  • LOADING...

ท่ามกลางสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อถูกรายงานเพิ่มตลอด หลายธุรกิจต้องออกมาประกาศมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานติดโรคระบาด

 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation หรือ NTT ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจโทรคมนาคมของญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศให้พนักงานทั้งสิ้น 200,000 รายสามารถทำงานจากที่บ้านได้ หรือหากจำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงาน ก็ขอให้เลี่ยงชั่วเวลาเร่งด่วน

 

ประกาศนี้มีขึ้นหลังญี่ปุ่นพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลล่าสุด (17 กุมภาพันธ์) อ้างอิง Worldometers และ South China Morning Post มีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 414 คน (ข้อมูลผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นนับรวมยอดผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญ Diamond Princess) และเริ่มพบผู้ติดเชื้อไม่เคยเดินทางไปในประเทศจีนแล้ว

 

ธุรกิจแต่ละหน่วยของ NTT จะกำหนดเองว่า จะประสานกันอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจยังสามารถเดินต่อไปได้ สำหรับการประชุมจะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่ในบางหน่วยงาน เช่น Docomo และ NTT Communications ซึ่งไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ทั้งหมดจะปรับตารางงานให้ยืดหยุ่น

 

นอกจาก NTT แล้ว หลายธุรกิจเริ่มประกาศนโยบายใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ทั้ง Dwango ซึ่งเป็นบริษัทเทเลคอมให้พนักงาน 1,000 คนทำงานจากที่บ้าน รถทัวร์ในโตเกียวได้กำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย และวางเจลทำความสะอาดไว้ที่ประตู เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารใช้ทำความสะอาดมือ 

 

Keikyu ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการรถไฟด่วนจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียว เตรียมผ้าเปียกให้กับผู้โดยสาร และให้พนักงานหมั่นทำความสะอาดลูกบิดประตูและเครื่องขายตั๋ว ด้าน Japan Airlines จะทำความสะอาดเครื่องบินด้วยแอลกอฮอล์ในเที่ยวบินที่กลับจากจีน และ Aeon จะให้พนักงานทำความสะอาดปุ่มลิฟต์และพื้นผิวอื่นๆ ด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories