×

ประธานรัฐสภามีหนังสือด่วนมาก นัด ส.ส. – ส.ว. ประชุมรัฐบาลแถลงนโยบาย 25-26 กรกฎาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2019
  • LOADING...
BREAKING NEWS

สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการรัฐสภา แจ้งว่า ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มีหนังสือด่วนมาก แจ้งการประชุมร่วมรัฐสภาไปยังสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 162 ซึ่งได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ บัดนี้คณะรัฐมนตรีแจ้งว่าพร้อมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว

ประธานรัฐสภาจึงมีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 26 กรกฎาคม ครั้งที่ 4 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories