×

นนทบุรีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกของชาติ ต้อนรับนักท่องเที่ยวฤดูฝน

โดย THE STANDARD TEAM
27.08.2022
  • LOADING...
แข่งขันเรือยาว

วันนี้ (27 สิงหาคม) ที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บรรยากาศการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งกองเชียร์บนอัฒจันทร์และเหล่าฝีพายหลายชีวิตบนแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ความสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว เอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน

 

การจัดแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 16 ลำ และเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 16 ลำ โดยจะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย

 

สำหรับจังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน มีความสำคัญทั้งในด้านการเดินทาง การเกษตร การค้าขาย การพาณิชย์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมทางสายน้ำ เช่น การแข่งขันเรือยาว ที่ผ่านมาเทศบาลนครนนทบุรีมีการจัดแข่งขันเรือพื้นบ้านและเรือยาวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ได้เว้นการจัดงานไป 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 

แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising