×

นิด้าโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่หนุนวิ่งไล่ลุง ค้านวิ่งเชียร์ลุง หวั่นจัดพร้อมกันจนสถานการณ์วุ่นวาย

06.01.2020
  • LOADING...
วิ่งไล่ลุง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ‘วิ่งไล่ลุง-วิ่ง/เดินเชียร์ลุง 2563’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ‘วิ่งไล่ลุง-วิ่ง/เดินเชียร์ลุง’ ในเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ 

 

โดยการสำรวจได้อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม ‘วิ่งไล่ลุง’ ในเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ พบว่า 40.86% ระบุว่าเห็นด้วยมาก เพราะเป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกบนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง, 12.24% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยในสิทธิเท่าเทียมกัน ดีกว่าประท้วงรุนแรง และถือว่าเป็นการมาออกกำลังกายร่วมกัน, 12% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะต่อให้จัดกิจกรรมขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย และอยากให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น, 31.32% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายไม่ว่าจะมารูปแบบไหนก็ตาม และอยากให้คนไทยมีความสามัคคีกัน ไม่อยากให้มีการประท้วงเกิดขึ้น และ 3.58% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม ‘วิ่ง/เดินเชียร์ลุง’ ในเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ พบว่า 18.92% ระบุว่าเห็นด้วยมาก เพราะนายกรัฐมนตรีทำให้บ้านเมืองสงบสุข ถือว่าเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปและเป็นการออกกำลังกายไปในตัว, 9.30% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะอยากให้นายกรัฐมนตรีบริหารงานต่อไปเพื่อความสงบสุขของประเทศ และเป็นการแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่ามีคนรักเเละสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอยู่, 17.65% ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเกิดความแตกแยก ส่งผลให้มีการปะทะกันจนไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกลัวจะเกิดปัญหาตามมา จึงไม่อยากให้มีการทำกิจกรรมทั้งสองฝ่าย, 49.76% ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย เพราะไม่อยากให้ทำกิจกรรมพร้อมกันทั้งสองฝ่าย กลัวบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย อยากให้บ้านเมืองสงบ และอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ และ 4.37% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อประเทศไทยในปี 2563 จะเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแบบเดียวกับในอดีต พบว่า 21.62% ระบุว่ากังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมากกว่าในอดีต, 21.86% ระบุว่ากังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองพอๆ กับในอดีต, 22.81% ระบุว่ากังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมือง แต่คงไม่เท่าในอดีต, 13.04% ระบุว่าไม่ค่อยกังวล, 19% ระบุว่าไม่กังวลเลย และ 1.67% ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories