×

สำรวจพื้นที่สร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6 ตั้งเป้าเป็นสวนสัตว์ระดับโลก คาดเปิดในปี 2570

โดย THE STANDARD TEAM
03.01.2020
  • LOADING...
สวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6

(3 มกราคม) ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 

 

สวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6

สวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6

สวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6

 

ธเนศพลกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทยและชาวองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดินคลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่จำนวน 300 ไร่ ให้องค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ระหว่างการเขียนแบบโครงสร้าง โดยได้มุ่งเน้นสภาพแวดล้อมและความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก มีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 6 ด้านคือ

 

1. โครงการปรับปรุงสำนักงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ชั่วคราว)

2. โครงการจัดทำถนนลำลองและรั้ว (ชั่วคราว) รอบพื้นที่ 

3. โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระราชทานพื้นที่โครงการ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ 

4. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำเพื่อการขยายพันธุ์พืช 

5. โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบสาธารณูปโภคสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ 

6. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ในโครงการ 

 

สวนสัตว์แห่งใหม่

 

อย่างไรก็ตาม แนวทางของการดำเนินงานสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ฯ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาจัดตั้งให้เป็นสวนสัตว์แห่งชาติขึ้นตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสวนสัตว์แห่งใหม่ที่มุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสำคัญ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รังสรรค์ให้เป็นสวนสัตว์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ‘ชุบชีวิตทุ่งน้ำ’ นำเสนอระบบนิเวศลุ่มน้ำ ชูสัตว์แทนไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวแทนสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศไทยในเวทีโลกที่ออกแบบตามมาตรฐาน World Class Zoo ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์ไทย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ 

 

สวนสัตว์แห่งใหม่ สวนสัตว์แห่งใหม่ สวนสัตว์แห่งใหม่

 

การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่มีกรอบระยะเวลาดำเนินงานคือระหว่างปี 2563-2564 เป็นช่วงการออกแบบโครงสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และระหว่างปี 2565-2569 เป็นช่วงการดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2570 โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นสวนสัตว์ชั้นนำในระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา ซึ่งการวางโครงสร้างพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่มีการจัดแลนด์สเคปที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ภายใต้หลักการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ เพื่อให้สัตว์นานาชนิดมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังถือเป็นการรองรับให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในลำดับต้นๆ ของประเทศ อันจะส่งผลเชิงบวกทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ฯ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising