×

กคร. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างหยุดงานช่วงปีใหม่ 5 วัน ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2562-1 ม.ค. 2563

17.12.2019
  • LOADING...

วันนี้ (17 ธันวาคม) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กคร.) ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ โดยระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วันในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ของทุกปีสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี

 

ในการนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองงานตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบกันมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ดังนี้

1. ให้นายจ้างพิจารณาจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563

2. สำหรับสำนักงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำการถัดไปห้ามมิให้เจ้านายให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว 

3. การเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างและนายจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising