×

ครม. ผ่านกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยไซเบอร์-พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

19.12.2018
  • LOADING...

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตีจากการก่อกวนเว็บไซต์ ทั้งการส่งมัลแวร์เข้ามาในคอมพิวเตอร์หรือโซเชียลส่วนตัวแล้วล็อกรหัส หากต้องการแก้ไขต้องจ่ายเงินให้ผู้ก่อกวน ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งป้องกัน เฝ้าระวัง รับมือลดความเสียหายจากภัยคุกคาม

 

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์​เพื่อดูแลกลุ่มที่มีความเสี่ยง ทั้งสถาบันการเงิน ขนส่งโลจิสติกส์ พลังงาน สาธารณูปโภค โทรคมนาคม สาธารณสุข บริการภาครัฐ และความมั่นคง ตั้งแต่การเฝ้าระวังปัญหาร้ายแรง ไปจนถึงการเกิดวิกฤตเสียหายทั่วประเทศ โดยสามารถเสนอขอคำสั่งศาลให้ดำเนินการระงับเหตุหรือดำเนินคดีความ จึงได้จัดตั้งสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นมาเพื่อดูแล

 

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเน้นดูแล 3 รูปแบบ คือ เจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งความสำคัญของการจัดระบบนี้คือ ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ยินยอม โดยกำหนดว่าระบบออนไลน์ต่างๆ ต้องขอความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลก่อนเสมอ และต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการจัดระบบสังคมและไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์โดยเจ้าของไม่ยินยอม และที่สำคัญเจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ด้วย

 

ภาพ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising