×

สธ. เผยเหตุโควิด-19 ระบาดรอบใหม่เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว พบคลัสเตอร์งานสัมมนานนทบุรีโยง 8 จังหวัด

โดย THE STANDARD TEAM
15.04.2021
  • LOADING...
สธ. เผยเหตุโควิด-19 ระบาดรอบใหม่เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว พบคลัสเตอร์งานสัมมนานนทบุรีโยง 8 จังหวัด

วันนี้ (15 เมษายน) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,543 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง ในโรงพยาบาล 1,161 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดแล้ว 581,308 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 507,360 ราย และครบ 2 เข็ม 73,948 ราย 

 

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ งานสัมมนา หรือกิจกรรมออกค่ายของนักศึกษา ทำให้มีความเสี่ยงและกระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว สถานที่ทำงาน และผู้ใกล้ชิด เช่น กรณีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 77 ราย มีเพียงบางส่วนที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง ทำให้พบผู้ติดเชื้อถึง 34 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลตรวจ 2 ราย จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้มีการแพร่เชื้อไปยังโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 61 ราย ได้แก่ อาจารย์ ภารโรง และนักเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล และภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม กลุ่มนักศึกษาได้เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่นๆ อีก 13 จังหวัด

 

สำหรับกรณีการติดเชื้องานสัมมนาในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 พบว่า ภายหลังมีผู้ป่วยรายแรกได้มีการสอบสวนโรค และพบว่า มีการติดเชื้อ 14 ราย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา,ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการทำกิจกรรมร่วมกัน และหย่อนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น การถอดหน้ากากในบางเวลา การรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising