×
320509

ครม. เคาะควบรวม ทีโอที-กสท เป็น ‘บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ’ ขีดเส้นให้เสร็จภายใน 6 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
14.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 มกราคม 2563) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อ ‘บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom: NT Co.)’ (บริษัท NT) และมีกระทรวงการคลัง ถือหุ้นทั้งหมด 100% กำหนดแผนการควบรวมดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่ ครม. อนุมัติ

 

โฆษกรัฐบาลยืนยันว่า ไม่มีการปรับลดพนักงานของสองบริษัทรัฐวิสาหกิจหลังจากควบรวมแน่นอน ส่วนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้างแบบจีทูจีนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามกฎหมายต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท NT ให้กระทรวงดิจิทัลฯ พิจารณานำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นการกำหนดให้บริษัท NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการทำภารกิจดังกล่าว  

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories