×

เปิดนิทรรศการวังน่านิมิต เรียนอดีต รู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาษาภาพที่ BACC วันที่ 10-27 มิถุนายนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2018
  • LOADING...

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ‘วังน่านิมิต’ ซึ่งนำข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาภาพ (Visual Language) จัดแสดง ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการวังน่านิมิต ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งเทคโนโลยี Interactive Map ภาพยนตร์สั้น และโมเดล เพื่อใช้อธิบายสถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งไม่ปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน ประกอบด้วยพระที่นั่งคชกรรมประเวศและพลับพลาสูง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตามฐานานุศักดิ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนภายในพิธีเปิดนิทรรศการว่า

 

“โครงการวังหน้าเมื่อ 5 ปีที่แล้วเคยเป็นเรื่องของการศึกษาโบราณคดี ส่วนนี้เราได้คุยกับทีมงานที่ทำงานร่วมกันว่าจะนำเอาข้อมูลมาถึงผู้คนในวิธีที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและสิ่งที่ร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อทำให้คนเห็นว่าอดีตกับปัจจุบันไปด้วยกัน เชื่อมความรู้สึกของคนในแต่ละยุคให้คนอยากกลับไปค้นหาและตั้งคำถาม”

 

สำหรับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาตำแหน่งนี้ขึ้น พร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในพุทธศักราช​ 2325 ตราบจนกระทั่งสิ้นสุดลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช​ 2428

 

ปัจจุบันพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, โรงละครแห่งชาติ, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง

นิทรรศการวังน่านิมิต จัดแสดงระหว่างวันที่ 10-27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) โดยหลังจากการจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้ว นิทรรศการวังน่านิมิตจะย้ายไปจัดแสดงอีกครั้งในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนธันวาคมนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories