×

ทส. ร่วมกับทรัพยากรธรณี เร่งฟื้นฟู ‘ถ้ำนาคา’ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ยังไร้กำหนดเปิด

16.09.2020
  • LOADING...

ตามที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา มีประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา จากเหตุที่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหินต่างๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทาหรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 

 

โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมหารือแนวทางการซ่อมแซมบริเวณรอยขีดเขียนบนผนังถ้ำนาคา และเร่งสำรวจร่องรอยขีดเขียนเพิ่มเติมตามเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวก่อนถึงถ้ำนาคา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

 

 

ทั้งนี้ตามคำสั่งจากหนังสือสั่งปิดอุทยานเพื่อฟื้นฟูเป็นการชั่วคราว ยังไม่มีกำหนดเปิดแต่อย่างใด ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาและการสัญจรผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาของบุคคลโดยทั่วไปให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาเพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 08 1725 2684

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories