×

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินศิริกัญญา สถานภาพโสด รวย 5.1 ล้าน เป็นหนี้ 1.9 ล้าน บริจาคพรรคการเมืองปีละ 1.8 แสน

โดย THE STANDARD TEAM
06.10.2023
  • LOADING...

วันนี้ (6 ตุลาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวน 78 ราย 

 

โดยมีบุคคลที่น่าสนใจคือ ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,129,660 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 269,505 บาท เงินลงทุนในกองทุนต่างๆ จำนวน 19 แห่ง 909,954 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยเป็นอาคารชุด 1 หลัง ที่เขตพญาไท กทม. มูลค่า 3,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน โดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัย 2 รายการ 260,200 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,961,419 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

 

มีรายได้ต่อปี 1,567,720 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 200,000 บาท เงินปันผล 5,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 1,185,000 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 720,000 บาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาท เบี้ยประกัน 35,000 บาท และเงินบริจาคพรรคการเมือง 180,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising