×

เมืองไทยประกันชีวิตบุกตลาดกัมพูชา เข้าซื้อหุ้น ‘Dara Insurance’

30.11.2020
  • LOADING...
เมืองไทยประกันชีวิตบุกตลาดกัมพูชา เข้าซื้อหุ้น ‘Dara Insurance’

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า ทางบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อร่วมดำเนินธุรกิจในบริษัท ดารา อินชัวร์รันส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Dara Insurance PLC. ที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศกัมพูชา โดยปัจจุบันยอดขายสูงเป็นอันดับที่ 8 จาก 15 ของบริษัทประกันวินาศภัยในกัมพูชา 

 

ทั้งนี้ MTL ขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านกลยุทธ์บริษัทประกันภัยระดับภูมิภาค (Regional Company) โดยมองว่า ทั้งมิติเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัยในกัมพูชามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2562 เติบโตเฉลี่ย 14.2% ต่อปี

 

อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็ว อุตสาหกรรมเติบโตต่อเนื่อง และมีระดับรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการความคุ้มครองทางด้านประกันวินาศภัยมากขึ้นด้วย จากนโยบายการพัฒนาภาคการเงินของประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันวินาศภัย มีผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินและการประกันวินาศภัยได้ง่ายขึ้น นับเป็นโอกาสการขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ และสนับสนุนความต้องการทำประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น โดย Dara Insurance PLC. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในเดือนธันวาคม ปี 2561 และเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 

 

“การเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ นับเป็นการผนึกจุดแข็ง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Dara Insurance PLC. มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม โดยเน้นไปที่ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม และมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการถือครองกรมธรรม์ และเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด”

 

ปัจจุบัน Dara Insurance PLC. มีช่องทางการขายหลัก ได้แก่ ช่องทางการขายตรง, ช่องทางการขายผ่านธนาคาร Canadia Bank PLC. และ Cambodia Post Bank PLC., ช่องทางตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และยังมีโอกาสในการขยายตลาดจากกลุ่มบริษัท Canadia Investment Holding PLC. (CIH) ที่ดำเนินธุรกิจในหลายด้าน เช่น การเงินการธนาคาร ประกันชีวิต สนามบิน อสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้บริษัท Dara Insurance PLC. สามารถใช้เครือข่ายที่กว้างขวางนี้ในการสร้างฐานลูกค้าได้ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท คือ บริษัท Sovannaphum Life Assurance PLC. มีฐานของตัวแทนขายประกันชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัท Dara Insurance PLC. สามารถพัฒนาช่องทางการขายตัวแทนจากตัวแทนของบริษัท Sovannaphum Life Assurance PLC. ได้อย่างรวดเร็ว

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories