×

ก้าวไกลตั้งเบญจานั่งประธานคณะทำงานพิเศษ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ ดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2023
  • LOADING...
ประธานคณะทำงานพิเศษ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ

วันนี้ (18 ตุลาคม) เบญจา แสงจันทร์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า พรรคก้าวไกลได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือและการป้องกันปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ให้ทุกองคาพยพของพรรคมีความเข้าใจที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับคุณค่าหลัก (Core Value) ของพรรคที่ยึดถือในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ต่อต้านการคุกคามและยุติความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคม

 

คณะทำงานพิเศษชุดนี้จะประกอบด้วยคนในพรรคและคนนอกที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มาทำงานร่วมกัน โดยมีตนเป็นประธาน สำหรับองค์ประกอบเบื้องต้น ได้แก่ 

 

  1. นักวิชาการ 
  2. สหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่จะช่วยยกระดับความเข้าใจด้านการช่วยเหลือผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ให้กล้าออกมาเรียกร้อง เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางให้พรรคในอนาคตว่าหากเผชิญสถานการณ์เช่นนี้จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำอย่างไร
  3. ประธานคณะกรรมการวินัยของพรรค
  4. ตัวแทนทีมนโยบายของพรรค
  5. ฝ่ายจัดการอบรมของพรรค โดยในอนาคตอาจมีการร่วมออกแบบคู่มือ (Guidebook) สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ 
  6. ตัวแทนจากฝ่ายเครือข่ายของพรรค เพื่อให้สามารถนำเรื่องนี้ไปทำงานในระดับพื้นที่ด้วย

 

เบญจากล่าวต่อว่า จากการหารือในที่ประชุม สส. เมื่อวานนี้ (17 ตุลาคม) ทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทางเพศเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่พรรคต้องดำเนินการ รวมถึงเป็นวาระของสังคมที่ทุกพรรคการเมืองต้องร่วมกันผลักดันและถูกตรวจสอบ โดยหลังจากนี้อีก 1 สัปดาห์ ตนจะออกแบบการทำงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากคณะทำงานพิเศษฯ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคต่อไป

 

เบญจาระบุว่า สิ่งที่คาดหวังจากการมีคณะทำงานพิเศษฯ นี้ ไม่ได้ต้องการเพื่อยกว่าพรรคก้าวไกลมีมาตรฐานเรื่องนี้สูงส่งกว่าคนอื่น แต่เพื่อยกระดับการทำงานของพรรค ด้านการรับมือและป้องกันปัญหาจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สร้างกระบวนการบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งเสริมความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ทำให้เกิดการละเมิดเสรีภาพทางเพศตามมา โดยคณะทำงานพิเศษฯ จะจัดทำข้อเสนอต่อพรรคถึงแนวทางในปรับโครงสร้าง กระบวนการ และมาตรการต่างๆ เช่น การทบทวนองค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการวินัย การทบทวนกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศแก่บุคลากร การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ให้สมกับที่ประชาชนคาดหวัง 

 

ในระยะยาวหวังว่าหากทำได้สำเร็จจะไม่ได้เป็นเพียงการยกระดับการยุติความรุนแรงทางเพศภายในพรรคเท่านั้น แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการเมือง ยกระดับมาตรฐานสังคมไทยในภาพรวมไปพร้อมกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising