×

รองปลัดคมนาคม ถกกรรมการกำกับดูแลรถไฟฟ้าสายสีเขียว พิจารณาร่างบันทึกตกลงโอนภาระการเงินให้ กทม. เพิ่มเติม

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2022
  • LOADING...
สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

วันนี้ (17 มิถุนายน) สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม และระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), ผู้แทนสำนักงบประมาณ, ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการได้รับบริการด้านคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา ทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้าง และ กทม. ได้ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการครบทั้งโครงข่ายแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2563 

 

คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และสะพานข้ามแยกเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทน และพิจารณากรอบวงเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งโครงการ 

 

นอกจากนี้ได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ของ รฟม. ให้ กทม. (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ซึ่ง รฟม. และกรุงเทพมหานคร จะทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม เช่น รายการทรัพย์สิน รายละเอียดที่ดิน รายการภาระทางการเงินของโครงการ เป็นต้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising