×

Moshi Moshi ยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 75 ล้านหุ้น

01.08.2022
  • LOADING...
Moshi Moshi

บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ MOSHI ซึ่งเป็นผู้ทำธุรกิจร้านค้าปลีกและส่งสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ภายใต้แบรนด์ ‘Moshi Moshi’ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คาดเสนอขาย IPO ไม่เกิน 75 ล้านหุ้น

 

Moshi Moshi มีสินค้า 12 กลุ่ม มีจำนวนสินค้า (SKUs) รวมกว่า 18,000 SKUs (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ซึ่งแต่ละปีมีสินค้าใหม่ที่ออกจำหน่ายและสินค้าตามเทศกาลมากกว่า 8,000 รายการต่อปี โดยจำหน่ายผ่าน 

 

  1. สาขาร้าน Moshi Moshi ที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 96 สาขา ครอบคลุม 40 จังหวัด
  2. ออนไลน์แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee และ Lazada 
  3. ร้านป๊อปอัพสโตร์ (Pop-up Store) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

 

“เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นคุณภาพ การออกแบบในราคาที่แข่งขันได้ และคงไว้ซึ่งความนิยมของผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ MOSHI เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า” สง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI กล่าว 

 

MOSHI เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

ปัจจุบัน MOSHI มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น 

 

โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น 

 

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

 

ทางด้านผลประกอบการในปี 2562-2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,699.77 ล้านบาท, 1,362.76 ล้านบาท และ 1,255.75 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 311.19 ล้านบาท, 101.13 ล้านบาท และ 131.27 ล้านบาท ตามลำดับ และอัตรากำไรสุทธิ 18.28% ,7.39% และ 10.39% ตามลำดับ

 

ส่วนในไตรมาส 1/65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 363.02 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28.90 ล้านบาท และอัตราไรสุทธิ 7.93%

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ Winnfield Capital Overseas Company Limited ถืออยู่ 12.5% จะลดลงเป็น 5% ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน, สง่า บุญสงเคราะห์ ถืออยู่ 12% จะลดลงเหลือ 9.6%

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising