×

สธ. ขอโทษประชาชน ยอมรับจัดหาวัคซีนล่าช้า เตรียมร่วม COVAX ตั้งเป้าได้รับวัคซีนปี 2565

21.07.2021
  • LOADING...
นคร เปรมศรี

วันนี้ (21 กรกฎาคม) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าวช่วงชี้แจงการจัดหาวัคซีนไม่สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องมีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินใจต้องนำเข้าคณะทำงานในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง เพราะมีความเกี่ยวพันทั้งด้านภาระงบประมาณและความผูกพันด้านสัญญาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง 

 

“การดำเนินงานของภาครัฐที่มีระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เป็นที่มาของความรับรู้ว่าการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นได้ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องข้อจำกัดที่มี แต่ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังจัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด การระบาดของโรคโควิดเราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อน อีกทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้การระบาดของโรครวดเร็วและรุนแรง ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ ก็ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย” นพ.นครกล่าว

 

นพ.นครกล่าวต่ออีกว่า ในปีหน้าจะเร่งรัดจัดหาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่สามารถรองรับไวรัสที่กลายพันธุ์ได้ ซึ่งมีเป้าหมายจัดส่งได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการเพราะไม่สามารถรอได้ ต้องสั่งจองไว้ล่วงหน้า 

 

นอกจากนี้เรายังอยู่ในการเข้าร่วมกับโครงการ COVAX เพียงแต่ยังไม่มีการลงนามในการจัดหาวัคซีนร่วมกัน ส่วนนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเริ่มเตรียมการเจรจาประสานงานในการจัดหาวัคซีนร่วมกับ COVAX โดยมีเป้าหมายได้รับวัคซีนในปี 2565 ควบคู่ไปกับการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วยตัวเอง ซึ่งหากมีข้อสรุปเบื้องต้นที่ชัดเจนจะได้มีการเสนอผ่านคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising