×

กระทรวงการคลังจูงมือ 3 หน่วยงานลงพื้นที่ดอนหวาย ตรวจโครงการ ‘ชิมช้อปใช้’ ชี้แจงทุกปัญหา

29.09.2019
  • LOADING...
ชิมช้อปใช้

ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ร่วมกับผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที้ขายสินค้าในโครงการ ‘ชิมช้อปใช้’ ตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงปัญหาผู้ใช้งานในมาตรการนี้

 

ทั้งนี้ จากในวันที่ 27 กันยายน ผู้ลงทะเบียนเร่ิมใช้สิทธิ์ ‘ชิมช้อปใช้’ แต่บางคนเจอปัญหาทั้งไม่ได้รับ SMS (ยืนยันรับสิทธิ์) หรือได้รับ SMS แต่ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าไม่สำเร็จ นอกจากนี้ผู้บริหารจะลงพื้นที่เพื่อชี้แจงวิธีการใช้งาน เช่น วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างการใช้งานแอปฯ ทั้งร้านค้าและประชาชนต้องเปิด Locations ไว้ เพื่อให้ระบบตรวจพิกัดที่ออกไปเที่ยว รวมถึงการใช้เงินที่ไม่ผิดวัตถุประสงค์

 

โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด กรมบัญชีกลาง ฯลฯ มาคุมเข้มการขายสินค้าที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

อย่างไรก็ตามหากใช้งานไม่ได้ให้เข้าติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย ล่าสุดโครงการชิมช้อปใช้ ขยายเวลารับสมัครร้านค้าไปถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการ 160,000 ร้านค้า 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories