×

ไมเนอร์เดินหน้าฟ้อง Marriott ในศาลไทย เรียกค่าเสียหาย 570.61 ล้านบาท จากกรณี JW Marriott Phuket

16.07.2020
  • LOADING...

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แจ้งความคืบหน้ากรณีการฟ้องร้อง Marriott ในศาลไทย โดยระบุว่า ได้ให้บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการบริหารงานโรงแรม JW Marriott Phuket Resort and Spa ซึ่งไมเนอร์เป็นเจ้าของ และบริหารโดยบริษัทย่อยของ Marriott โดยไมเนอร์ได้เรียกร้องค่าเสียหายจาก Marriott เป็นจำนวนเงิน 570,605,134 บาท

 

ไมเนอร์ระบุว่า สาเหตุที่ต้องฟ้องนั้นเป็นเพราะ Marriott ได้กระทำการที่ไม่สุจริตและได้ละเมิดภายใต้กฎหมายไทยอย่างร้ายแรงและบ่อยครั้ง รวมถึงการละเมิดตามกฎหมาย เช่น แข่งขันอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยกับ JW Marriott Phuket ผ่านการดำเนินงานของโรงแรมคู่แข่งอื่นๆ ภายใต้กลุ่มโรงแรม Marriott, ใช้สินทรัพย์ของ JW Marriott Phuket เพื่อโฆษณาโรงแรมอื่นๆ ภายใต้เครือ Marriott ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ JW Marriott Phuket

 

นำข้อมูลที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของและที่เป็นความลับไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อส่งเสริมการขายโรงแรมอื่นๆ ของ Marriott ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ JW Marriott Phuket และเพื่อผลประโยชน์ของ Marriott ในขณะที่ไมเนอร์ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังบังคับให้ JW Marriott Phuket รับกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ต่ำในจำนวนมาก ผ่านโปรแกรมความภักดีของ Marriott และมีการดำเนินโปรแกรมความภักดีโดยไม่สุจริตและขัดต่อผลประโยชน์

 

Marriott พยายามอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลไทย ถึงแม้ว่าโรงแรม JW Marriott Phuket จะตั้งอยู่ในประเทศไทย มีเจ้าของที่เป็นสัญชาติไทย และมีการร้องเรียนตามกฎหมายไทย โดย Marriott ได้ขอแทรกแซงจากคณะอนุญาโตตุลาการจากต่างประเทศ เพื่อที่จะยับยั้งการฟ้องร้อง ดำเนินคดีในศาลไทย แต่ประสบกับความล้มเหลวในความพยายามดังกล่าว และได้รับการตัดสินเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา

 

ไมเนอร์ยืนยันว่า จะดำเนินการตามกฎหมายกับ Marriott ในศาลไทย และจะเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายไทย อีกทั้งไมเนอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนการที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของ Marriott ต่อไป โดยไมเนอร์มีความมั่นใจในความสำเร็จในการดำเนินคดีต่อ Marriott 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories