×

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนกว่าอัตรา รองรับคนตกงานจากโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
16.04.2021
 • LOADING...
กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนกว่าอัตรา รองรับคนตกงานจากโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

วันนี้ (16 เมษายน) สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญและดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว โดยได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์การจ้างงานอย่างเร่งด่วน

 

สุชาติเปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน ล่าสุดได้สั่งการกรมการจัดหางานลงพื้นที่พบปะนายจ้าง สถานประกอบการที่ยังมีกำลังการจ้างงาน เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสงค์หางานทำจากทั่วประเทศ พร้อมการแนะแนวอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และการฝึกอาชีพอิสระ ที่เน้นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย ให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆ ได้

 

ขณะนี้มีนายจ้าง สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ 

 

 1. แรงงานด้านการผลิต 
 2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ แรงงานทั่วไป 
 3. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 
 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 
 6. พนักงานบริการลูกค้า 
 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 
 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ) 
 9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 
 10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

 

ด้านไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising