×

กระทรวงยุติธรรม และ กสม. ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีตะวัน-แบม พร้อมทบทวนระเบียบคุมขัง-ประกันตัวคดีผู้เห็นต่าง

โดย THE STANDARD TEAM
01.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) กระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ วิทยา สุริยะวงค์ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือในประเด็นความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ต้องขัง กรณี ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ 

 

สำหรับ กสม. นำโดย วสันต์ ภัยหลีกลี้, สุชาติ เศรษฐมาลินี, สุภัทรา นาคะผิว พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. ได้แก่ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ ภาณุวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

โดยผลสรุปการหารือและออกแถลงการณ์ร่วม ดังนี้

 

  1. กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาดำเนินการปฏิรูปในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้การปฏิบัติในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการในมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ และการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้หลบหนี

 

  1. กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความแตกต่างทางความคิดหรือความเห็นต่าง ซึ่งไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี และยังไม่มีการพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้สามารถคุมขังในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่เรือนจำได้ ซึ่งรวมถึงการคุมขังที่บ้าน (House Arrest) เพื่อไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้กระทำความผิด

 

  1. กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ผ่านกลไกของกองทุนยุติธรรม

 

  1. กสม. จะให้การสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising