×

ผ่านมา 9 ปี อัยการทหารฟ้องคดีอาญาต่อทหาร 9 นายที่นราธิวาส ทำร้ายพลทหารวิเชียรเสียชีวิต ปี 2554

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2020
  • LOADING...
ผ่านมา 9 ปี อัยการทหารฟ้องคดีอาญาต่อทหาร 9 นายที่นราธิวาส ทำร้ายพลทหารวิเชียรเสียชีวิต ปี 2554

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รายงานเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ระบุรายละเอียด สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 พลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกเจ้าหน้าที่ทหารรุมซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายในหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต ซึ่งพลทหารวิเชียรได้สมัครเข้ารับการราชการทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2554 สังกัด ร.151 พัน.3 และเข้าฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ในหน่วยฝึกของค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ทหารหลายนาย ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียรด้วยวิธีการทรมานและกระทำทารุณโหดร้าย โดยอ้างว่าพลทหารวิเชียรหลบหนีการฝึก ทำให้พลทหารวิเชียรได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 มีสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

 

คดีแพ่งเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555 ประเทือง เผือกสม มารดาของผู้ตาย โดย นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย คดีหมายเลขดำที่ 2072/2555 ศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ โดยกองทัพบกเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่มารดาผู้ตายเป็นจำนวนเงิน 7,049,213 บาท ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนที่เกิดจากการละเมิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และศาลได้พิพากษาให้คดีความเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 

คดีอาญาอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งมีการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่อยมา จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2558 ป.ป.ท. จึงได้วินิจฉัยชี้มูลว่าทหารที่ร่วมกันกระทำความผิด คือทหารยศร้อยโทคนหนึ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 9 คน (รวม 10 คน) กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  กับความผิดฐานเป็นทหารขัดขืนหรือละเลยมิกระทำตามคำสั่งอย่างใดๆ

 

การดำเนินคดีอาญาดังกล่าวนั้นใช้เวลานานกว่า 9 ปี จึงมีกำหนดจะยื่นฟ้องทหารผู้กระทำความผิด โดยอัยการทหารกำหนดยื่นฟ้องคดีต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 46 ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising