×

‘มิลเลนเนียม กรุ๊ป’ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 336 ล้านหุ้น ระดมทุนคืนหนี้ และลงทุนในบริษัท ALPHA X

12.07.2022
 • LOADING...
หุ้น MGC

บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC ผู้ค้าปลีกยานยนต์ครบวงจร ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 336 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หวังนำเงินที่ได้จากการะดมทุนไปใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้, ลงทุนในบริษัท ALPHA X และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า MGC ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 336 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมี บล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

หุ้น IPO ที่จะเสนอขายครั้งนี้ มาจาก 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย MGC Investment Holdings Limited จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

 

MGC มีวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน ดังนี้ 

 1. ชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
 2. ลงทุนในบริษัท ALPHA X
 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

 

ทั้งนี้ MGC เป็น Holding Company ที่ลงทุนในธุรกิจครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของกลุ่ม MGC (MGC-ASIA Ecosystem) ประกอบด้วย

 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ ภายใต้ยี่ห้อชั้นนำที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI, Honda และ Rolls-Royce สำหรับรถยนต์ BMW Motorrad และ Harley-Davidson สำหรับรถจักรยานยนต์, Azimut สำหรับเรือยอชต์ และ Chris-Craft สำหรับเรือแม่น้ำ 
 2. กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขาย และให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ 
 3. กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ
 4. กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์

 

สำหรับผลประกอบการปี 2563-2564 MGC มีรายได้รวมเติบโต จาก 20,275.3 ล้านบาท เพิ่มเป็น 21,350.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนยานยนต์ที่จำหน่ายได้ จาก 8,552 ยานยนต์ในปี 2563 เป็น 8,982 ยานยนต์ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 5%

 

ส่วนกำไรสุทธิงวดปี 2563-2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 188.8 ล้านบาท และ 295.5 ล้านบาทตามลำดับ โดยกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้น 56.5% จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น การลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 560 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,120 ล้านหุ้น Par 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 420 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840 ล้านหุ้น 

 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 

 1. บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 571.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 68% ภายหลังขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 51% 
 2. MGC Investment Holdings Limited ถือหุ้น 112 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.3% ภายหลังขายหุ้น IPO จะลดจำนวนลงเหลือ 56 ล้านหุ้น หรือ 5%

 

ทั้งนี้ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีครอบครัวธรรมชวนวิริยะ ถือหุ้นรวมกัน 100% ส่วน MGC Investment Holdings Limited จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีครอบครัวธรรมชวนวิริยะ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Parkland Wealth Limited (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ British Virgin Islands) ในสัดส่วน 100%

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทกำหนดไว้

 

ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2564 บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC-ASIA ได้ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ภายใต้ชื่อ ‘ALPHA X’ เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์หรู รถจักรยานยนต์ (Big Bike) รวมไปถึงเรือยอชต์และเรือแม่น้ำสุดหรู โดยตั้งเป้าทุนจดทะเบียนภายใต้ชื่อ ‘บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด’ ที่ 300 ล้านบาท ภายใน 1 ปี โดยทั้ง 2 บริษัท คือ MGC-ASIA และ SCB แบ่งสัดส่วนการถือหุ้นออกเป็น 50 ต่อ 50

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising