×

หุ้น MGC เข้าเทรดกระดาน SET วันแรกบวก 6.30% จากราคา IPO

26.04.2023
  • LOADING...
หุ้น MGC

หุ้น บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ หุ้น MGC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (26 เมษายน) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 8.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 6.30% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 7.95 บาท 

 

MGC เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน SET ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ โดยระดมทุนจากการขาย IPO มูลค่าประมาณ 2,226 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,904 ล้านบาท

 

MGC ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร ประกอบด้วย 

 

  1. การจัดจำหน่ายยานยนต์ รถยนต์ BMW, MINI, Honda, Rolls-Royce, รถจักรยานยนต์ BMW Motorrad, Harley-Davidson, เรือยอชต์ Azimut และเรือแม่น้ำ Chris-Craft โดยกลุ่มบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW, MINI อันดับ 1 และ Honda เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย 

 

  1. บริการหลังการขาย ศูนย์บริการยานยนต์แต่ละยี่ห้อและศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ ภายใต้ชื่อ Master Motor Services (MMS) 

 

  1. บริการให้เช่ารถยนต์และคนขับ ภายใต้ชื่อ Master Car Rental และ Master Driver & Services รวมถึงจัดหาลูกค้าให้แก่ VistaJet ซึ่งเป็นธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์  

 

MGC มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 560 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 840 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 280 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.95 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 14.72 เท่า โดยมี บล.ฟินันซ่า จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ และมี บล.บัวหลวง เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้

 

สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์หรูและมารีน ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัท

 

MGC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

 

MGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ภายหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มธรรมชวนวิริยะ ถือหุ้นรวม 75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising