×

วาทะเด็ด MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก

26.11.2022
  • LOADING...
MEDIA REVOLUTION

สรุปวาทะจากเวทีเสวนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 ในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ 

MEDIA REVOLUTION

 

“การรู้ Insight เป็นเรื่องสำคัญ เพราะภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป เราต้องหา Insight ที่เยอะและลึกที่สุด เมื่อได้ Insight และสกัดเป็น Culture แล้ว เราก็ต้องสื่อสารในทุกๆ Sub-Culture”

 

ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (MI Group) กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

“องค์กรต้องฝัง Core Value เข้าไป ทั้ง Awareness, Adapt และ Agility คือการตระหนักรู้แบบเรียลไทม์และปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่ตระหนักอย่างปราดเปรียว” 

 

ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (MI Group) กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มี Creator เกิดใหม่ 165 ล้านคน หมายความว่า 1 ใน 4 ของผู้คนออนไลน์คือ Creator”

 

อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Adapter Digital Group กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

“TikTok ไม่ใช่ Social Media แต่ TikTok คือ Broadcast Channel อันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจ TikTok ให้ถูก”

 

อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Adapter Digital Group กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

“75% ของมาร์เก็ตติ้ง 1,700 รายทั่วโลก มีแผนจะลงทุนใน TikTok เพิ่มขึ้นในปี 2023 จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องสนใจ TikTok”

 

อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Adapter Digital Group กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

“YouTube ทำให้จำนวน Creator เพิ่มขึ้น เนื่องจากทำให้คนมีรายได้ ขณะที่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การเป็น Creator ง่ายขึ้นอีก จะเห็นว่า วิดีโอบน TikTok ที่ฮิตเกิน 80% มาจากการถ่ายด้วยวิธีง่ายๆ”

 

ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารค่ายเพลง XOXO Entertainment กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

“บน YouTube ต้องการความสวยงาม แต่ TikTok ไอเดียเป็นหลัก ความสวยงามเป็นรอง”

 

ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารค่ายเพลง XOXO Entertainment กล่าวในหัวข้อ ‘MEDIA REVOLUTION จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ เมื่อ TIKTOK เปลี่ยนโลก’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising