×
410423

คณะการสื่อสารมวลชน แถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้องหยุดปิดกั้นสื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
20.10.2020
  • LOADING...
วันนี้ (20 ตุลาคม) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์กรณีระงับการออกอากาศรายการ หรือระงับการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสารทั้งของสื่อมวลชนและประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมระบุข้อเรียกร้องว่า
 
 
1. ขอให้รัฐบาลสื่อสารกับประชาชนอย่างเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ยุติการใช้อำนาจทางการเมืองปิดกั้นการสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งของสื่อมวลชนและประชาชน
 
 
2. ขอให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มในสังคม สื่อสารด้วยเหตุผล สามารถอภิปรายร่วมกันจากมุมมองที่แตกต่างได้อย่างสันติ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ยุติการสื่อสารที่บิดเบือน ไม่เป็นจริง และยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรง
 
 
3. ขอให้องค์กรกำกับดูแลสื่อปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการของสิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสาร ตรวจสอบการปิดกั้นสื่อที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่อลดทอนบรรยากาศของการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารและอภิปรายอย่างเสรี รับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories