×

#ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม ยืนหนังสือเพื่อไทย ผลักดันแก้ประมวลกฎหมายแพ่ง ม.1448 ให้สมรสเท่าเทียม

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2021
  • LOADING...
ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส. พรรคเพื่อไทย รับยื่นหนังสือจาก ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตัวแทน #ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม ที่เสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการสมรสเฉพาะชาย-หญิงนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายเพื่อคุ้มครอง และจะมีการอ่านคำวินิจฉัยโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ดังนั้น ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียมจึงรวมตัวเคลื่อนไหว และนักกิจกรรม LGBTQ จำนวน 58 องค์กร ที่ทำงานในการผลักดันนโยบายและกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิ LGBTQ รวมตัวกันแสดงออก เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องสมรสเท่าเทียม โดยจะมีการเข้าชื่อเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม (ภาคประชาชน) ต่อไป ซึ่งเป้าหมายจะระดมรายชื่อให้ได้ล้านชื่อ 

 

ทั้งนี้ ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียมเห็นว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ควรแก้ไขเปลี่ยนคำที่เป็นกลางทางเพศ เช่น การสมรสระหว่างชาย-หญิง มาเป็นการสมรสของบุคคลกับบุคคล เปลี่ยนคำว่าบิดามารดา มาเป็นบุพการี และเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยา มาเป็นคำว่าคู่สมรส ก็จะทำให้คู่รักทุกคู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงกฎหมายได้ การเปลี่ยนคำไม่ได้มีนัยทำให้ตัวกฎหมายที่บังคับใช้กับชาย หญิง รักต่างเพศเปลี่ยนไป แต่จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคู่รักเพศหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพศเดียวกัน คู่รักคนข้ามเพศ คู่รักนอน-ไบนารี สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง และถือว่าเป็นการสมรสเท่าเทียม 

 

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการผลักดันให้เป็นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาภายในสมัยประชุมนี้ร่วมกับร่างของพรรคและร่างของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ตามเจตนารมณ์และนโยบายของพรรคในด้านความเสมอภาค และป้องกันการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น ชาย หญิง หรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

 

“ในนามพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะรับเรื่องจากทางภาคีไปดำเนินการต่อ โดยตั้งใจว่าเมื่อมีร่างของ กมธ. แล้ว มีร่างของภาคีแล้ว เราก็จะทำเป็นร่างของพรรคเพื่อไทย ให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทยได้เข้าชื่อกันก่อนจะนำเสนอต่อสภา ช่องทางนี้จะเร็วที่สุด เนื่องจากจะปิดสมัยประชุมนี้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงอยากฝากให้พิจารณาเจตนารมณ์ที่จะเข้าชื่อ 1 ล้านชื่อว่า แม้จะมีพลังแต่ก็จะทำให้ขั้นตอนช้า เนื่องจากการตรวจสอบรายชื่อ 1 ล้านชื่อของสำนักเลขาธิการสภาใช้เวลานานมาก และจะทำให้ไม่ทันในสมัยประชุมนี้ จึงอยากให้เอาแค่ 10,000-15,000 ชื่อ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ส่งมาก่อน ส่วนจะตามมาทีหลังก็เป็นเรื่องของกระบวนการและวิธีการ ซึ่งจะทำให้กฎหมายที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยและภาคประชาชนเข้าไปพบกันในสภาพอดี และสามารถผลักดันในสมัยประชุมนี้ได้” นพ.ชลน่านกล่าว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising