×

ราคาหุ้น INTUCH, ADVANC, THCOM ปรับตัวขึ้นโดดเด่น หลัง GULF เผยรายละเอียดจากการทำ Tender หุ้น INTUCH

11.08.2021
  • LOADING...
INTUCH ADVANC THCOM

เกิดอะไรขึ้น:

เมื่อวานนี้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) หุ้นของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยภาพรวมผู้บริการ GULF พอใจกับผลสรุปการทำ Tender Offer ในครั้งนี้ ซึ่งทำให้ GULF มีสัดส่วนการถือหุ้นใน INTUCH เพิ่มขึ้นจาก 18.93% สู่ 42.25% เทียบกับกรอบที่คาดการณ์ไว้ที่ 37-45% 

 

ทั้งนี้ GULF อาจจะตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น INTUCH ในตลาดเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถทำได้อีกครั้งภายใน 12 เดือนข้างหน้า เนื่องด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มเติมนั้น GULF จะพิจารณาจากผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ ที่รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือเจรจา

 

ทั้งนี้ GULF อยู่ระหว่างหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีการลงบัญชีเงินลงทุนนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า GULF จะควบรวมกิจการของ INTUCH เข้ามาอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของ GULF จะลดลงสู่เพียง 1.7-1.8 เท่า จากระดับ 3 เท่า และทำให้ GULF มีโอกาสกู้เงินเพิ่มขึ้นได้จาก 6.0-7.0 หมื่นล้านบาท สู่ระดับ 1.2 แสนล้านบาท นอกจากนี้ GULF จะเสนอชื่อกรรมการ 4 คนเข้ามาอยู่ใน INTUCH ซึ่งกรรมการเหล่านี้คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้ามาอยู่ในบริษัทย่อยของ INTUCH คือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บมจ.ไทยคม (THCOM) ด้วย

 

GULF คาดว่าประโยชน์จากการผนึกพลังทางธุรกิจกับ INTUCH จะช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ GULF ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต ที่รวมถึงระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าเกิดขึ้น ตามด้วยการเปิดเสรีอุตสาหกรรมก๊าซเฟส 3 ภายในสิ้นปี 2564 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาต่อยอดธุรกิจจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer ซึ่งจะนำมาใช้ในพื้นที่ EECi รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์สำหรับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของ GULF ซึ่งวางแผนปรับเปลี่ยนเป็นท่าเรือที่ใช้ระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย

 

แต่อย่างไรก็ดี GULF จะยังคงโฟกัสที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ของรัฐบาล (อยู่ระหว่างการทบทวนโดยกระทรวงพลังงาน) ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี 2623

 

กระทบอย่างไร:

วันนี้ (11 สิงหาคม) ราคาหุ้น GULF ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ปิดที่ระดับ 37.75 บาท ขณะที่ราคาหุ้น INTUCH ปรับตัวขึ้น 10.61%DOD สู่ระดับ 73.00 บาท ราคาหุ้น THCOM ปรับตัวขึ้น 3.51%DoD สู่ระดับ 11.80 บาท และราคาหุ้น ADVANC ปรับตัวขึ้น 1.92%DoD สู่ระดับ 185.50 บาท 

 

มุมมองต่อธุรกรรมดังกล่าว:

SCBS มีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกรรมนี้ เนื่องจาก GULF ได้ปรับเปลี่ยนจากบริษัทพลังงานไปสู่บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วยพลังงาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล รวมถึงยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ ADVANC ที่มีแนวโน้มเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของ GULF 

 

นอกจากนี้ GULF ยังมีแนวโน้มที่จะผนึกพลังทางธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Grid, Smart Material และอื่นๆในระยะกลางถึงยาว ซึ่งเป็น Upside Risk ต่อแนวโน้มผลประกอบการที่ต้องติดตามต่อไป รวมถึงต้องติดตามแผนกลยุทธ์ใหม่ของ INTUCH และ ADVANC ตลอดจนแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ ADVANC ซึ่งทาง GULF ให้ผู้บริหารของ ADVANC เป็นผู้ตัดสินใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising