×

มะนิลาวิกฤต เผชิญปัญหาขยะจำนวนมหาศาลล้นชายฝั่งเกาะเทียม

23.05.2018
  • LOADING...

นอกจากปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอด

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของฟิลิปปินส์ในหลายพื้นที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ที่ขาดการยั้งคิดและทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

 

 

นี่คือสภาพบริเวณชายฝั่งของเกาะฟรีดอม (Freedom Islands) ใกล้บริเวณชายฝั่งของมะนิลา เป็นเกาะเทียมที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 เหตุผลหนึ่งก็เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและอนุบาลพันธ์ุสัตว์พื้นถิ่นของฟิลิปปินส์ ตัวเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ Las Piñas-Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area (LPPCHEA) และเคยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่ 2124 ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เมื่อปี 2013

 

 

แต่ในปัจจุบันเผชิญกับวิกฤตขยะจำนวนมหาศาล ไม่เพียงแต่ชายฝั่งทำนั้น คูคลองละแวกนั้นก็เต็มไปด้วยกองขยะจำนวนมาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระบุว่า ฟิลิปปินส์ผลิตขยะจำนวนกว่า 35,000 ตันต่อวัน และในจำนวนนี้กว่า 8,600 ตัน เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง Metro Manila เท่านั้น

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising