×
301384

การเปิดตัวครั้งแรกของ ‘สภาดิจิทัลฯ’ องค์กรที่จะสร้างโลกออนไลน์ให้น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้น [PR News]

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2019
  • LOADING...

จากข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ Hootsuite ได้สรุปออกมา ทำให้ทราบว่าประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน รองจากประเทศบราซิลและฟิลิปปินส์ ทั้งยังเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลก ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวันอีกด้วย ส่วนแพลตฟอร์มยอดนิยม 5 อันดับแรกก็ไม่พ้นเว็บไซต์อย่าง Google, Facebook, YouTube, Pantip และ LINE 

 

เห็นอย่างนี้ก็คงปฏิเสธได้ยากว่าดิจิทัลได้กลายเป็นโลกอีกใบหนึ่งของคนไทยไปแล้ว และการดูแลโลกใบนี้ที่มีประชากรผู้ใช้อยู่ราว 57 ล้านคนให้รู้จักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปในทางสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษจึงมีการสร้างแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรงนั้น ซึ่งเราจะได้รู้จักกันในชื่อ ‘สภาดิจิทัลฯ’ องค์กรที่มีความตั้งใจเข้ามาทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ดิจิทัลกันอย่างปลอดภัยมากขึ้น

 

หลายคนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่าสภาดิจิทัลฯ ที่พูดถึงจะเข้ามาทำให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบไหน และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับเราบ้าง เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักตั้งแต่เรื่องง่ายๆ กันก่อน เพราะแม้จะเรียกนำหน้าว่า ‘สภา’ แต่แท้จริงแล้วสภาแห่งนี้เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเอกชนในแวดวงธุรกิจดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลเซอร์วิส หรืออุปกรณ์ IoT (Internet of Things) โดยสภาดิจิทัลฯ จะทำงานควบคู่กันกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนในสังคมมากที่สุด

 

สภาดิจิทัลฯ หรือชื่อเต็มคือ ‘สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย’ นั้นไม่ได้มีเป้าหมายเข้ามาทำหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ดร.วีระ วีระกุล กรรมการสภาดิจิทัลฯ บอกกับเราว่าแม้ตอนนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีบางชนิดเป็นของตัวเอง แต่ในอนาคตเชื่อว่าหากสภาดิจิทัลฯ เข้ามาทำหน้าที่สนับสนุน เปิดตัวเองเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต่างๆ ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมมือพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจนสามารถสร้างธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีใช้เอง หรืออาจส่งออกเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ 

 

ดร.วีระ วีระกุล กรรมการสภาดิจิทัลฯ

 

เทคโนโลยีที่เรามีในตอนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยดูความเหมาะสมของการปลูก หรือใช้โดรนช่วยดูแลพื้นที่เกษตรกรรม การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาผู้ป่วยบางรายได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆ เป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยด้วย อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หากในอนาคตมีระบบหรือเทคโนโลยีที่โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถแบ่งปันหลักสูตรให้นักเรียนในทุกพื้นที่มีความรู้เหมือนๆ กันได้ เชื่อว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพประชากรและสร้างความเท่าเทียมให้มากขึ้น

 

นอกจากนั้นยังมีเรื่อง Cyber Security ที่สภาดิจิทัลฯ ต้องการทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตื่นตัวและรู้จักระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้น เช่น การโพสต์ข้อมูลส่วนตัว การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อแลกสิทธิต่างๆ รวมถึงกฎหมายโลกออนไลน์ที่หลายคนยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งสภาดิจิทัลฯ มีความตั้งใจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วย สรุปได้คือสภาแห่งนี้เป็นการรวมพลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้มารวมกำลังกันด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์นั้นมากที่สุดนั่นเอง

 

 

ในการเปิดตัวสภาดิจิทัลฯ เป็นครั้งแรกภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 28-31 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้เห็นผู้ประกอบการและนักพัฒนามาร่วมโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมกันมากมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนหันมาสนใจการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กันมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างทักษะใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีจนสามารถสร้างเป็นอาชีพและรายได้ให้ตัวเอง โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวบนเวทีว่า Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้ หากทุกคนยอมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงความคิด การไม่เปิดรับสิ่งใหม่จะอาจทำให้เราหายไปจากอุตสาหกรรมโลก เราต้องเรียนรู้ใหม่ได้แม้ในวันที่มีประสบการณ์มากแล้ว เช่นนั้นจึงสามารถยกระดับศักยภาพของประเทศและเป็นความหวังให้คนรุ่นใหม่ได้

 

 

โดยรวมแล้วอาจสรุปได้ว่าเป้าหมายหลักของสภาดิจิทัลฯ ที่มีคอนเซปต์ว่า ‘Making Changes To Remap Thailand In The Digital World’ คือความต้องการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาทักษะและความรู้ของประชากรในประเทศให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบกันมากขึ้น นอกจากนั้นสภาดิจิทัลฯ ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ หรืออาจสร้างธุรกิจใหม่ที่ช่วยยกระดับประเทศไทยได้อีกด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories