×

มติเสียงข้างมากผ่านงบฯ สธ. ปี 65 ภราดรตอบปมฉีดวัคซีนช้า ช่วงแรกระดมให้ กทม. ที่ระบาดหนัก ก่อนกระจายจังหวัดอื่นๆ

โดย THE STANDARD TEAM
21.08.2021
  • LOADING...
Paradorn Prissananthakul

วันนี้ (21 สิงหาคม) ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ลุกขึ้นชี้แจงและตอบข้อซักถามของ ส.ส. ที่ได้อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขว่า หลังจากที่ตัดลดงบประมาณทุกกรมกองของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว สรุปได้ว่า จะนำงบประมาณที่ถูกตัดทั้งหมดไปไว้ที่งบกลาง โดยมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนว่า จะต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า กรรมาธิการเราเห็นความสำคัญของการแก้ไขสถานการณ์โควิด

 

ภราดรได้กล่าวถึงคำถามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดซื้อและคุณภาพของวัคซีนว่า ที่ผ่านมาได้มีการสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ซึ่งคำตอบที่ได้กลับมาคือ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ 3-4 ยี่ห้อ ประกอบด้วย วัคซีนของ AstraZeneca จำนวน 61 ล้านโดส Pfizer จำนวน 30 ล้านโดส Sinovac 20 ล้านโดส Sinopharm 5 ล้านโดส และวัคซีนอื่นๆ อีก เช่น mRNA อีก 10 ล้านโดส รวมกว่า 120 ล้านโดส และหลายคำถามที่ตั้งเข้ามาว่า เหตุใดการฉีดวัคซีนจึงเป็นไปด้วยความล่าช้านั้น เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงแรกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พยายามที่จะจำกัดโรคที่แพร่ระบาดสูงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงพยายามที่จะฉีดวัคซีนใน กทม. ให้ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นจำนวนวัคซีนที่กระจายออกไปสู่ต่างจังหวัดจึงเป็นจำนวนที่น้อยมาก และจากนั้นเมื่อ กทม. เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้ว ปลายเดือนกรกฎาคมทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเริ่มมีการกระจายวัคซีนไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสีแดงเข้มและจังหวัดสีแดง

 

สำหรับสถิติข้อมูลการฉีดวัคซีนที่เริ่มฉีดให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้วทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ เราสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้จำนวน 26 ล้านโดส เฉลี่ยแล้วหนึ่งวันสามารถฉีดได้ 5 แสนโดส ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร และเชื่อว่าภายในสิ้นเดือนนี้และเดือนหน้าปริมาณผู้ฉีดวัคซีนจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้

 

ภราดรกล่าวต่อไปว่า สำหรับหลายคำถามที่ต้องถามเข้ามาว่า ทำไมถึงไม่จัดหาวัคซีนดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขและคำตอบที่ได้กลับมาก็คือ วัคซีนดีๆ คืออะไร และก็ได้คำตอบว่าวัคซีนดีๆ คือวัคซีนที่ฉีดแล้วไม่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิต วัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับเชื้อ แต่วัคซีนที่ดีนั้นหมายถึงวัคซีนที่ฉีดแล้วทำให้ประชาชนที่รับเชื้อเข้าไปไม่เสียชีวิต และที่สำคัญคือไม่ป่วยหนัก 

 

ทั้งนี้ เมื่อมาดูข้อมูลผู้เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม จะพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 4,656 คน ท่านเชื่อหรือไม่ว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้มีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเพียง 26 คน คิดเป็นตัวเลขเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

 

ภราดรกล่าวด้วยว่า วัคซีนที่ดีคืออะไร นอกจากฉีดแล้วเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการป่วยหนัก และมีหลายท่านเคยออกมากล่าวว่า วัคซีนคือน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือหรือไม่ แท้จริงแล้ววัคซีนที่หลายท่านปรามาสว่าเป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนั้น ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ให้การรับรองวัคซีนของ Sinovac แล้วเช่นกัน และมากไปกว่านั้นหากมันไม่ดี โครงการ Covax จะสั่งซื้อวัคซีนของ Sinovac ถึง 350 ล้านโดสเพื่อนำไปแจกจ่ายทั่วโลกหรือไม่ 

 

“ขณะที่การจัดฉีดวัคซีนแบบไขว้นั้น หลังจากที่มีการศึกษาและทดลองแล้วจากศูนย์ไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์วิจัยศิริราชคลินิก และกรมการแพทย์ ต่างมีผลวิจัยออกมาในทิศทางเดียวกันคือ ภายหลังจากที่ฉีดวัคซีนแบบไขว้นั้นทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นกว่าการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน และที่สำคัญที่สุดภูมิคุ้มกันนั้นขึ้นเร็วกว่าชนิดเดียวกันด้วย แล้วขณะที่การฉีดไขว้ใช้เวลาเพียง 3 สัปดาห์ ไม่ต้องรอนาน” ภราดรกล่าวในที่สุด

 

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในการตั้งงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในมาตรา 25 วงเงิน 37,543,236,900 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 242 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising