×

lululemon เตรียมเปิดตัวแคมเปญ ‘Find Your Wellbeing’ ทั่วภูมิภาคในเดือนตุลาคม

22.09.2023
 • LOADING...
lululemon Find Your Wellbeing

รายงานสุขภาวะที่ดีระดับโลก (Global Wellbeing Report) ประจำปี ฉบับที่ 3 จาก lululemon เผยว่า สถานะด้านสุขภาวะที่ดีทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นนับตั้งแต่บริษัทได้ทำการสำรวจครั้งแรกในปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 โดย 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปีนี้กล่าวว่า สุขภาวะที่ดีของพวกเขาต่ำกว่าที่เคยเป็นมา โดยมากกว่า 64% ของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ความสำคัญกับสุขภาวะที่ดีเป็นอันดับแรก แต่ 90% ยังไม่สามารถบรรลุสุขภาวะที่ดีตามที่ต้องการได้ 

 

 • 1 ใน 3 ของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่มีเวลาคิดหรือใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีของพวกเขา

 

 • 42% รู้สึกว่าจำเป็นต้องแสร้งทำเป็นมีความสุขแม้จะไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ อันเนื่องมาจากแรงกดดันทางสังคม

 

 • ผู้ชายต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อต้องพูดถึง และ/หรือปรับปรุงสุขภาพจิตของพวกเขา 44% ของผู้ชายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหวังว่าพวกเขาจะไม่ถูกตัดสินเมื่อแสดงความสนใจต่อการปรับสุขภาวะทางจิตของพวกเขาให้ดีขึ้น

 • แม้ว่า Gen Z อาจดูว่าเป็นคนเปิดเผยต่อความรู้สึก แต่คนกลุ่มนี้กำลังทุกข์ทรมานอย่างเงียบๆ โดย 61% ของ Gen Z ในภูมิภาคนี้หวังว่าพวกเขาจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง แทนที่จะแสร้งทำเป็นสบายดีอยู่ตลอดเวลา

 

 • บรรทัดฐานทางสังคมและเพศยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิต โดย 47% ของเพศชายในภูมิภาคนี้รู้สึกว่า สังคมทำให้พวกเขาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตของตนเองได้ยากกว่าผู้หญิง

 

 • สุขภาพจิตในฐานะเรื่องต้องห้ามกลายเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีของ Gen Z มากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเทียบกับคนที่ช่วงวัยสูงกว่า โดย 74% ของ Gen Z ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรู้สึกว่าสังคมจำเป็นต้องเปิดกว้างมากขึ้นในการพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพจิต

 

รายงานยังได้เผยถึงวิธีที่จะช่วยทำให้มีสุขภาวะดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 วิธีหลักๆ ดังนี้

 

 1. การออกกำลังกายกับผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้คนในเอเชีย-แปซิฟิกที่มีสุขภาวะที่ดีในระดับสูง มักออกกำลังกายกับผู้อื่นมากกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาด

 

 1. ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับคนที่คุณรัก
  42% ของผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีในระดับสูงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับคนที่รักมากกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาด 

 

 1. ฝึกแสดงอารมณ์ทั้งหมด มิใช่เพียงอารมณ์เชิงบวกเท่านั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีสุขภาวะที่ดีในระดับสูง พยายามเผยอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายของตนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงอารมณ์และความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับความสุขเท่านั้น  

 

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน เดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันสุขภาพจิตโลก lululemon จึงเปิดตัวแคมเปญ ‘Find Your Wellbeing’ พร้อมชวนให้ทุกคนเริ่มต้นเส้นทางสู่สุขภาวะที่ดีด้วยกิจกรรมต่างๆ ในเมืองสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

 

ประเดิมกิจกรรมแรกกันที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 12 ตุลาคม โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แอมบาสเดอร์ของ lululemon และคนดังจากทั่วภูมิภาคมารวมตัวกัน เพื่อจุดประกายการพูดคุยและการลงมือปฏิบัติที่ช่วยปลดล็อกแรงกระตุ้น และจัดการกับอุปสรรคต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะในเพศชายและ Gen Z โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ กรุงโซล ก็จะเป็นคิวของประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมถึงไทยที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมายที่ล้วนสร้างเสริมและผลักดันให้ทุกคนเดินหน้าบนเส้นทางสู่สุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising