×

ผลสำรวจคนรุ่นใหม่กว่า 46% มองว่า การพัฒนาสุขภาพจิตช่วยให้มีสุขภาพดี

01.08.2023
  • LOADING...

Herbalife บริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้ออกมาเปิดเผยผลการสำรวจจาก Asia Pacific Health Priority Survey ที่ระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยสูงถึง 93% ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยจากการสำรวจพบว่า เกือบ 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทย มีการลำดับความสำคัญด้านสุขภาพเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบกระฉับกระเฉง และต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังเปิดเผยว่า การนอนหลับของตนดีขึ้น 49% ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 45% และมีนิสัยการกินที่ดีขึ้น 43% ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นเป้าหมายด้านสุขภาพอันดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคต้องการทำให้สำเร็จ ส่วนเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ รองลงมาคือ อยากสุขภาพดีขึ้น 42% และอยากมีสุขภาพสมองที่เหมาะสมตามวัยอีก 42% 

 

ต่อไปนี้เป็นตัวเลขผลการสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของสุขภาพในคนไทย 

 

 

 
  ภาพ: Shutterstock

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising