×

รู้จัก ‘LGBTQIAN+’ แต่ละตัวอักษรหมายถึงอะไร

01.06.2024
  • LOADING...

ชวนทำความรู้จักกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่า ‘LGBTQIAN+’ ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เราอาจเรียกกันสั้นๆ แค่ว่า ‘LGBT’ โดยแต่ละตัวอักษรมาจากคำว่าอะไร และหมายความว่าอย่างไร มาทำความเข้าใจและเรียนรู้ความหลากหลายนี้ไปพร้อมกัน

 

Lesbian-Gay Bisexual-Transgender Queer-Intersex

 

นอกจากนี้ยังมีเพศวิถีและอัตลักษณ์อื่นๆ ที่เราอาจไม่ได้กล่าวถึง เช่น Pansexual (บุคคลที่รัก ชอบหรือสนใจได้ทุกเพศ), Polysexual (บุคคลที่ชอบและสนใจหลายเพศ แต่ไม่ใช่ทุกเพศ), Aromantic (บุคคลที่ไม่มีแรงดึงดูดทางใจกับผู้อื่นหรือมีน้อยมาก) ฯลฯ ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหมาย + ของ ‘LGBTQIAN+’ นั่นเอง

 

ในอนาคตอาจมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญมากกว่าการกำหนดหรือจำกัดนิยามว่าคนนั้นมีเพศวิถีแบบใด หรือคนนี้มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบไหน คือการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์

 

หมายเหตุ: การนิยามตัวตนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

 

อัปเดตและเผยแพร่ล่าสุด: 1 มิถุนายน 2024

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง: THE STANDARD รวบรวม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising