×

LGBTQ ไทยยังมีหวัง ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนฟังคำวินิจฉัยกรณีคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธจดทะเบียนสมรส

21.12.2020
  • LOADING...
LGBTQ ไทยยังมีหวัง ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนฟังคำวินิจฉัยกรณีคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธจดทะเบียนสมรส

ช่วงสายของวันนี้ (21 ธันวาคม) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งผลคำวินิจฉัย กรณีคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ถูกปฏิเสธในการจดทะเบียนสมรสยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลเยาวชนฯ ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) มาตรา 1448 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเลื่อนการรับฟังคำวินิจฉัยไปเป็นวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

 

เนื่องด้วยกรณีคู่รัก เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง และ พวงเพชร เหมคำ ซึ่งเป็นคู่รักเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานมากกว่า 12 ปี ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยให้ความเห็นว่า “ตรวจสอบเอกสารแล้ว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนสมรส” 

 

และต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คู่รัก เพิ่มทรัพย์ และพวงเพชร ได้แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีมูลนิธิเพื่อสิทธิและความหลากหลายทางเพศ และภาคีเครือข่ายด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ร่วมเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนฯ ซึ่งศาลเยาวชนฯ ได้รับคำร้องและส่งคำร้องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปพพ. มาตรา 1448 ที่จำกัดว่าการสมรสอนุญาตเฉพาะคู่รักชาย-หญิงนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 

“การที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งคำวินิจฉัยมายังศาลเยาวชนฯ ในวันนี้ ทำให้ยังมีความหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยว่า กฎหมาย ปพพ. มาตรา 1448 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรืออาจพูดได้ว่าคนที่เป็น LGBTQ ยังมีความหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตระหนักถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายของคู่รัก LGBTQ เหมือนคู่รักชายหญิงทั่วไป” ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่กำลังทำวิจัยเรื่องกฎหมาย LGBTQ ให้สัมภาษณ์กับทาง THE STANDARD 

 

การยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครับกลาง เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นตัวแทนประชาชนในการใช้สิทธิร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ศาลยุติธรรมได้ส่งคำร้องของประชาชนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นการรับรองว่าประชาชนไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นๆ ได้แล้ว ซึ่งมีนัยสำคัญว่า ศาลยุติธรรมเห็นว่าบทบัญญัติกฎหมาย ปพพ. มาตรา 1448 อาจจะละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้

 

 

อ่านเพิ่มเติม:

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising